Jakab Antal: Francesco Colasuonno pápai nuncius köszöntése Gyulafehérváron, 1990. január 4-én

Főtisztelendő Excellenciás Uram! A gyulafehérvári püspökség papsága, teológusai és hívei nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Excellenciádat és kíséretét a szent helyen.

A mi ügyeink megsegítésében jártak itt többször jeles elődei, és képviseletükben mindig megéreztük a Szentszék aggodalmát, és láttuk gondterhes távozásukat, mert éppen a lényeges kérdésekben nem segíthettek és sajnálkoztak sorsunk felett.

Most új örömtől ragyog az arcunk, mert ötéves hosszú, lilabánatú advent után újból láthatjuk új személyben és új reményekben a Szentatya képviseletét.

Nekünk Róma otthonunk volt mindig, de tizennyolc év alatt a pápák figyelmében éltünk, ötször látott asztalánál vendégül II. János Pál pápa, s ezeket a szeretet útjait készítette elő az Államtitkárság, amely minden szeretetével és gondoskodásával várt minket. Érthető, ha a hűséges gyermek imádságaival és aggodalmaival kísértük a világot behálózó és szeretettel összekötő főpásztori útjait.

Örömmel tudjuk, hogy Excellenciádék is az Úr követségében járnak, s most feltárult kapukon lépnek be annyi megalázottsággal járó bekéredzkedés után. Tudjuk, hogy mivel van tele e pillanatban Excellenciádék szíve, és rólunk is tudják, hogy nem a kicsinyhitűek ingadozó lábán álltunk itt a vártán.

Most kölcsönösen megnyílhatunk egymás és a világ előtt, s ezekben a napokban beszélhetünk arról, ami népeinknek, Egyházunknak hasznos és Isten előtt kedves.

Készek vagyunk Excellenciád előtt a sugallatok megérzésére, amelyekkel Egyházunk nevében minket irányítani akar.

Kérjük, érezze otthon magát az Úr Jézus és a mi környezetünkben. Fogadja előre is köszönetünket a nehéz téli útért, s vigye el gyermeki köszönetünket és hódolatunkat a Szentatyának, azok örömével együtt, amiket köztünk tapasztalni fog. Népünk módján köszöntjük Excellenciádat: Isten hozta közénk!

Az olaszul elmondott beszéd magyar változata. Forrás: Jakab Antal püspök szentbeszédei, I. kötet, Alkalmi beszédek. Új Misszió Alapítvány, Miskolc, 2016, 456–457. old.)

Kép: https://de.wikipedia.org/wiki/Francesco_Colasuonno


Jakab Antal beszédválogatásának online közléséhez 2023-ban a Csornai Premontrei Apátság, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, egy neve elhallgatását kérő magánszemély és a Bethlen Gábor Alap nyújtott támogatást. Köszönjük!