Könyvajándék-akció 2022

Jakab Antal hitvalló püspök személyére és szellemi örökségére az emlékév folyamán az életét és munkásságát feldolgozó könyvkiadványok segítségével is igyekeztünk minél szélesebb körben ráirányítani a figyelmet. Ennek szellemében a Jakab Antal Keresztény Kör és a Misszió Média Kiadó közös jóvoltából, valamint Szabó Gyula atya felajánlása nyomán mindazokat a diaszpórai magyar katolikus lelkészeket és lelkészségeket, akik és amelyek az Életünk újság olvasói köréhez tartoznak, megajándékoztuk (és megajándékozzuk) Jakab Antal szentbeszédeinek kétkötetes gyűjteményével (Új Misszió Alapítvány, Miskolc, 2016), valamint a készletünk erejéig Szabó Gyula atya Jakab Antal küzdelme a megmaradásért (Ki lesz az utód?) című, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vonatkozó iratait ismertető kötetével (Püski Kiadó, Budapest, 2013). Az emlékév lezárulásáig ily módon Európa nyolc országának több mint húsz magyar katolikus közösségéhez fog eljutni ez az értékes szellemi hagyaték.

A következő személyeknek adtuk és adjuk át a közeljövőben ajándékunkat (a sor folytatódni fog):

 1. Ft. Dr. Szöllősi Tibor, Temerin
 2. Ft. Lukács József, Köln
 3. Ft. Varga Péter, Zürich
 4. Ft. Csicsó János, London
 5. Párizsi Magyar Katolikus Misszió
 6. Genfi Magyar Katolikus Misszió
 7. Nürnbergi Magyar Katolikus Misszió
 8. Ft. Pál István, Bázel
 9. Ft. Merka János, München
 10. Ft. Molnár Ottó, Grác
 11. Ft. Holló István, Grác
 12. Ft. Szabó Ernő, Linz
 13. Ft. Ilk Antal, Felső-Ausztria
 14. Ft. Pál László, Kismarton
 15. Ft. Ghinari János, Burgenland
 16. Hiba György SJ, Budapest
 17. Dufek Mária, Párkány