Az Ötvenhez ötven című, 2022. évi alprogramról


Tisztelt szerkesztőség!

Tisztelettel és hálásan köszönöm a ditrói községi könyvtár olvasóközönsége és a magam nevében a számunkra küldött tartalmas lapot.

Jó egészséget kívánok a szerkesztőknek, szerzőknek értékadó és teremtő munkájukhoz.

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel:
Köllő Enikő
könyvtáros

(az üzenetet 2022. január 24-én kaptuk)


Főtisztelendő László atya!
Igen Tisztelt Ügyvezető!

A címzettek nevében köszönetet mondunk a január 24-én kelt levelükért, amelyben megküldték az „Életünk” c folyóirat digitális elérhetőségét. Ugyancsak köszönjük, hogy nyomtatott formában is igyekeznek Hivatalunknak megküldeni.

A jó Isten áldása kísérje életüket, törekvéseiket.

Tiszteletteljes köszöntéssel,

Hurgoi János
irodaigazgató   

(a levél Gyulafehérvárról jött, 2022. január 28-án)


Kedves Gabriella!
Pénteken meglepődve néztem a postaládára. Ritkán látok olyan vastag borítékot, mely rendesen bele sem fér, főleg Magyarországról. Arra gondoltam, hogy nem rendeltem semmit, vajon ki küldheti… 
Jólesett a meglepetés! Ha nem rendeltem én, hát rendelt más. Isten fizesse a magam és a plébánia hívei nevében az Életünk 3 db éves előfizetést. Nagyon köszönöm, hogy ránk is gondoltatok. Imáinkba foglalunk Titeket, és a Nemzeti Fórum munkatársait Lezsák Sándor elnök úrral az élen. Örvendek, hogy a jubileumi éve alkalmából ilyen megemlékezéseket szerveztek.
 
Isten áldása kísérjen további munkátokban, és ne feledjétek küldeni az újságot, örömmel várjuk és szívesen fogadjuk. 
Hálás szeretettel, László

(a levél Búzásbesenyőről ifj. Czikó László plébánostól érkezett, 2022. február 8-án)