Jakab Antal 50 – emlékév 2022-ben

Róma, 1972. február 13. Forrás: családi archívum

Jakab Antal püspökké szentelésének (1972. február 13.) ötvenedik évfordulója alkalmából a Jakab Antal Keresztény Kör és az Életünk újság, az európai magyar katolikus lapjának kiadóhivatala az egész esztendőn áthúzódó megemlékezés-sorozatot szervez.

A Jakab Antal 50 emlékév elsődleges médiafelülete is az Életünk újság lesz, éppen ezért a program nyitányaként Ötvenhez ötven alprogramunk keretében, részben támogatók jóvoltából, részben pedig a magunk (a szervezők) felajánlása alapján összesen 50 db éves Életünk-előfizetéssel ajándékoztuk meg mindazokat a településeket és intézményeket, amelyek Jakab püspök életében meghatározóak voltak: Gyulafehérvár és Róma mellett Kilyénfalvát, a szülőfalut; Hajdúnánást, az első világháború alatt a székely menekülteknek – köztük a Jakab családnak is – ideiglenes otthont nyújtó települést; Gyergyószentmiklóst, a tanulmányok és későbbi szolgálatok helyszínét; Ditrót és Kolozsvárt, kápláni éveinek helyszínét; Búzásbesenyőt, ahol börtönévei után plébániát alapított. Ezen települések éves újságelőfizetéssel való megajándékozását Varga László püspök és a Kaposvári Egyházmegye; Fazakas Z. Márton OPraem apát és a Csornai Premontrei Prépostság; Csáky András polgármester és Cegléd Város Önkormányzata; Lezsák Sándor elnök és a Lakiteleki Népfőiskola, valamint a Nemzeti Fórum; egy neve elhallgatását kérő ajándékozó; a Jakab Antal Keresztény Kör és a Misszió Média Kiadó felajánlása tette lehetővé.

Az emlékévet hivatalosan 2022. február 13-án nyitjuk meg a Győri Egyházmegyében található Mezőörsön, a Sarlós Boldogasszony-templomban a vasárnap délelőtti szentmise után, a Jakab Antal-emlékdíj idei átadásával. Régóta készülünk arra, hogy Szabó Gyula plébánosnak, a Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány elnökének a kitüntetést átnyújtsuk, a Jóisten pedig nagyszerűen elrendezte, hogy a legmegfelelőbb alkalommal: a püspökszentelés jubileumi évfordulójának talán éppen jubileumi pillanatában tegyük ezt meg. Gyula atya jól ismeri a sokat szenvedett püspök életét és életművét, Jakab Antal küzdelme a megmaradásért (Ki lesz az utód?) címmel 2013-ban könyvet is szerkesztett róla. Úgy tartja: „Erdély XX. századi történetének egyik legnagyobb püspöke volt.” Az elismerést Jakab Antal életművét kutató munkájáért, a falusi gyermekek és fiatalok felkarolása érdekében végzett sokrétű lelkipásztori és társadalmi tevékenységéért adjuk át neki.

Ezen a napon elindítjuk a tartalmát tekintve hovatovább bővülő www.jakabantal.eletunk.net internetes emlékoldalt, amelyre összegyűjtjük mindazt, amit Jakab Antal püspök életéről és munkásságáról, valamint az élő emlékezetről tudni érdemes. A weboldal kialakítását, feltöltését és üzemeltetését ugyancsak támogatók nagyvonalúsága tette lehetővé, akik között eddig a magánszemély Pál László kismartoni püspöki vikáriust, Vencser László emeritus igazgatót, valamint a Lezsák Sándor elnök úr vezette Lakiteleki Népfőiskolát és Nemzeti Fórumot említhetjük. Azon dolgozunk, hogy az adományozók köre gyarapodjék, hogy a honlapot továbbfejleszthessük és biztonsággal fenntarthassuk.

Végül, de nem utolsósorban az emlékév folyamán szeretnénk pótolni a Küzdve és bízva című dokumentumfilm járvány miatt elmaradt ünnepélyes vetítéseit néhány kiemelt, Jakab Antal életéhez kapcsolódó településen.

„Hitünk és népünk ügyét soha el nem alkudtam” – hirdeti Jakab Antal püspök szavait az emlékév mottója. Pontosan ez az, amiért példaképül állítjuk őt a ma élő nemzedékek előtt.

Varga Gabriella, Vencser László
a JAKK alapító-vezetői és az Életünk újság szerkesztői

Budapest–Linz, 2022. február 4.