Vencser László írása a Scribe, doce, prædica! – A 80 éves Roos Márton püspök köszöntése című kötetben

Scribe, doce, prædica! – A 80 éves Roos Márton püspök köszöntése a címe annak az ünnepi kötetnek, tudományos emlékkönyvnek, amelyet Roos Márton nyugalmazott temesvári püspök 80. születésnapja alkalmából Diósi Dávid egyetemi tanár, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dékánja, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet vicerektora és Bakó László plébános, egyetemi oktató közösen szerkesztett és a budapesti Jel Kiadó gondozásában jelent meg. A kötetet, amely öt püspöki és három kanonoki köszöntőt, ötvenegy tudományos tanulmányt és két életmű-méltatást tartalmaz, a szerkesztők a nyugalmazott főpásztor születésnapján, október 17-én mutatták be Máriaradnán. Az ünnepelt Roos Márton püspök ugyanis 80. életévének betöltésekor a máriaradnai kegytemplomban celebrált hálaadó szentmisét.

Az emlékkönyv bemutatására a szentmisét követő ünnepség keretében került sor.

– Ajándékot hoztunk. Olyan ajándékot, amely remélhetőleg közel áll a püspök úr szívéhez: tudományos jellegű emlékkönyvet, amely közelebb áll a tudós emberhez, mint bármilyen más elismerés. A tudományos emlékkönyv egy, a tudományok világában elmélyülő közösség gratulációja egy olyan személynek, akit tanítónak, a kutatás területén pedig kollégának, társnak tekintenek. Fiatal lelkület nélkül érdemlegesen kutatni nem lehet. Példamutató a püspök úr fiatalos lelkülete, lenyűgöző elkötelezettsége és tudása, inspiráló tudományos pontossága és szorgalma, tiszteletet parancsoló az életműve, amely életkora ellenére egyre inkább bővül. Scribe, doce, praedica – Írj, taníts, prédikálj! Ezeket a buzdító szavakat intézte Mór püspök Atanásius apát úrral együtt a Pécsen vendégeskedő Gellérthez – olvashatjuk Szent Gellért püspök nagy legendájában. Amíg időd van a munkálkodásra, kedves püspök atya, addig töretlenül Scribe, doce, praedica – Írj, taníts, prédikálj! – zárta köszöntőjét az emlékkönyv egyik szerkesztője, Diósi Dávid vicerektor. Bakó László nagyiratosi plébános, a másik szerkesztő, Roos Márton püspöki jelvényeiről beszélt, amelyek fotói a könyv borítóját díszítik.

A kötetben Vencser László (Linz) Küzdve és bízva – Jakab Antal hitvalló gyulafehérvári püspök életútja című írása is helyet kapott, ezt mutatjuk az alábbi fényképeken.

Scribe, doce, praedica!
A 80 éves Roos Márton püspök köszöntése

Scribe, doce, praedica! – Írjál, taníts, prédikálj! Ezeket a buzdító szavakat intézte Mór püspök Anastasius apát úrral együtt a Pécsen vendégeskedő Gellérthez, amikor „őt a testvéri szeretet vigasztalásában részesítette” – olvashatjuk Szent Gellért püspök Nagy Legendájában (4). Ugyancsak ebből a legendából értesülünk arról is, hogy első szent püspökünk „könyveket szerzett, amelyeket saját kezével írt meg” (6). A Legenda tanúsága szerint Gellért „Isten kegyelméből minden testvér előtt példaként állott, mert amiről azt tanította, hogy a tanítvány névvel össze nem egyeztethető, azt maga is gondosan kerülte” (3), „nagy gondviselője volt a szegény diákoknak” (11) és „mestere az igehirdetésnek” (4).
A szerkesztők Szent Gellért püspök Nagy Legendájának nem egy mondatában Márton püspökre ismertek, aki nemcsak tudományos céllal kutatta első püspökünk életét, munkásságát, lelki és szellemi hagyatékát, hanem rengeteget tett azért is, hogy a vértanú püspök emléke és tisztelete élővé váljon és megmaradjon az ősi Csanádi Egyházmegye mindhárom utódegyházmegyéjében.
Az ünnepi kötetben szereplő köszöntések, méltatások és a tekintélyes számú tudományos tanulmány, amelyeket püspöktársai, barátai és tisztelői ajánlottak fel Roos Márton püspök úrnak 80. születésnapja alkalmából, a megbecsülés és a köszönet őszinte jelei. Nagyszerűen jelzik azt, hogy mindazok az impulzusok és irányok, amelyek Márton püspök úr személyéből és munkásságából kiindultak, nem maradtak visszhang nélkül.

Megjelenés: 2022
Kötés: Fűzött, keménytáblás
Méret: 170 x 240 mm
Oldalszám: 824
Fogyasztói ár: 6400 Ft

Megrendelhető: http://jelkiado.hu/rendeles/