Pánczél Károly fővédnöki üzenete a Jakab Antal-emlékdíj 2022. február 13-i mezőörsi átadási ünnepségére

Tisztelt Ünneplők!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Jakab Antal-emlékdíj átadása alkalmából, dr. Jakab Antal püspökké szentelésének 50. évfordulóján.

Szerencsés nemzet vagyunk. Mi, magyarok, a történelmünk során csak úgy ontottuk magunkból az olyan nagyszerű embereket, akik gondolataikkal és tetteikkel méltók lehetnek arra, hogy életük példaként szolgáljon minden ma élő magyar számára. Jakab Antal is ilyen nagyszerű ember volt. Nagysága a felvidéki mártír-politikuséhoz, Gróf Esterházy Jánoséhoz, vagy példaképéhez, tanítómesteréhez, Márton Áronéhoz fogható.

Jakab Antal jelkép. Jelkép, aki a legnehezebb kommunista diktatúra éveiben vezette egyházát, amikor nemcsak hívő kereszténynek megmaradni volt embert próbáló feladat, de külhoni, nemzetét szerető és szolgáló székely-magyarnak is. Jakab Antal hitéért és nemzetéért elődjéhez, Márton Áronhoz hasonlóan vállalta a szenvedést, a megaláztatások sorát, a súlyos börtönéveket is. Évtizedes éheztetéssel, vallatással, veréssel sem tudták elvenni hitét, megtörni hűségét.

Töretlenül vallotta: „A kereszténység és a magyarság egy és széválaszthatatlan. Ha szétválasztjuk, az olyan, mint amikor a test a lélektől válik el: az a halál.”

Köszönet a Jakab Antal Keresztény Körnek, amely ápolja a püspök emlékezetét. Köszönet azért, mert 2010-ben létrehozták a Jakab Antal-emlékdíjat, amellyel a ma élő nemzedékek elé is követendő példákat, példaképeket állítanak olyan egyének vagy közösségek személyében, akik vagy amelyek munkájukkal és elkötelezettségükkel a püspök által vallott értékek továbbvivői és védelmezői.

A Jakab Antal-emlékdíjat eddig 16 erdélyi és 1 magyarországi kitüntetett vehette át. Az elismerést idén, második magyarországiként Szabó Gyula plébános úr, a Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány elnöke érdemelte ki.

Gratulálok, plébános úr! Gratulálok ahhoz az értékteremtő munkához, amit közösségépítőként, igazi kovászemberként kifejt. Köszönet a régió polgárosodásának elősegítéséért, az iskolaalapításért és -fenntartásért. Köszönet a magyar hagyományok, a keresztény értékek, a viselkedéskultúra megismertetéséért. Köszönet azért, mert arra nevelik tanítványaikat, hogy szeressék nemzetüket és ragaszkodjanak a szülőföldjükhöz. Különösen fontos ez a mai, globalizálódó világunkban, abban a világban, amelyben a hagyományos értékek védelemre szorulnak. Együtt, közösen, a Szabó Gyula plébános úrhoz hasonló gondolkodású fáklyák környezetüket beragyogó fényénél van esélyünk arra, hogy megvédjük értékeinket, és mindenki, aki magyarnak születik, egy büszke nemzet tagja lehessen, szülessen akár a távoli diaszpórában, akár Székelyföldön, akár itt, Mezőörsön.

Ismételten szívből gratulálok plébános úrnak, és üdvözlöm a kedves ünneplőket.

Az Isten áldja Önöket!

Budapest, 2022. február 11.

Pánczél Károly
elnök
Nemzeti összetartozás bizottsága