Jakab Antal püspök bevezetőbeszéde az úrnapi szentmisén Gyulafehérváron, 1982. június 10-én

Tisztelendő Testvérek, Szeretett Jó Hívek!

„Én vagyok az eleven kenyér, aki az égből szállottam alá.” Ez volt az Úr Jézus hihetetlen bemutatkozása a kafarnaumi beszédében, amikor az Oltáriszentséget megígérte. S hogy ez az égből alászállott Istenfia nemcsak ajándékozó, hanem maga az ajándék is, így fejezte ki: „Az én testem valóban étel és az én vérem valóban ital.” Azóta lett Ő az éltető kenyér szegény, szolga és gazdag számára, vagyis mindenki számára, akinek lelke az Isten után megéhezik vagy emberi gyengeségét megsegíteni akarja. Nem üres szimbólum, nem képletes beszéd, még csak nem is drága emlék, hanem a kenyér és bor színében elrejtőzve éppen olyan valóság, mint amikor emberi testben járt az emberek között, éppen csak nagyobb ajándék a csodáinál, felfoghatatlanabb a feltámadásánál és mennybemenetelénél.

Ennél közelebb már nem jöhetett hozzánk az Isten és ígéretet sem tehetett nagyobbat, mint: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete lesz és én feltámasztom őt az utolsó napon.” Tehát nemcsak célba vezető útitárs, hanem útravaló kenyér is. Táplálkozik véle nemcsak az, aki ép és erős, hanem a beteg, a gyermek, aki még fel sem foghatja, s a haldokló, akinek már az orvos sem talál semmi eledelt, sem orvosságot, életmentséget.

Az Oltáriszentség az egész emberiség kenyere. Akik egy Atyától születtek s magukon hordják az Atyaisten képmását, a szó legszorosabb értelmében testvérek, illik, hogy egy kenyéren éljenek. De az is illik, hogy akik ugyanabból a kézből és ugyanazon kenyéren élnek, egymás között ne veszekedjenek, hanem a béke nyelvén beszéljenek, a béke kenyeréért dolgozzanak és azon boldoguljanak már a földön.

Ezért, Testvérek, kérjük és ünnepeljük az Eucharisztiában velünk lakó Krisztust, adjon a világnak olyan békét, amit ember csak az Istennel együttműködve s Ő adhat a világnak.

(A szöveg forrása: Jakab Antal püspök szentbeszédei, I. kötet, Alkalmi beszédek. Új Misszió Alapítvány, Miskolc, 2016, 280281. old.)

(Illusztráció: Pixabay)


Jakab Antal püspök beszédválogatásának online közlését 2024-ben, a hitvalló főpásztor börtönből való szabadulásának 60. évfordulója alkalmából folytatjuk: ebben az évben elérhetővé teszünk a világhálón 60 olyan beszédet, amelyet korábban csak nyomtatott könyvkiadványban érhettek el az érdeklődők. A program a Keresztény Jövőnkért Alapítvány szervezésében és koordinálásával, a Jakab Antal 60 című komplex program részeként valósul meg. Az előkészítési, szerkesztési és tartalomfeltöltési munkafolyamathoz, valamint az informatikaiháttér-feltételek biztosításához Bethlen Gábor Alap nyújtott támogatást.