Jakab Antal-emlékdíj

A 2010-ben létrehozott Jakab Antal Keresztény Kör (JAKK) már a megalakulása évében megalapította a Jakab Antal-emlékdíjat, amelyet évente egy alkalommal egy, legfeljebb három személynek vagy közösségnek ítél oda. Ezzel is ápolni szeretné a néhai püspök emlékét, aki Márton Áron méltó utódaként, megalkuvás nélkül vezette a Gyulafehérvári Egyházmegyét. A JAKK a díjat olyan személyeknek/közösségeknek adományozza, akik a névadó szellemi örökségének tisztelői, munkájukkal és elkötelezettségükkel az általa vallott értékek teremtői és védelmezői. A díjátadó ünnepséget minden évben Jakab Antal püspök életének valamely jelentős dátumához kapcsolódóan tartjuk, a díjazottak lakóhelyén vagy ahhoz közel eső településen.

A Jakab Antal-emlékdíj elemei: bronz-emlékplakett dr. Jakab Antal püspök portréjával – Kolozsi Tibor szobrászművész alkotása – (díszdobozban); névre szóló díszoklevél a kitüntetés indoklásával (díszmappában); 500 EUR pénzjutalom.


A Jakab Antal Keresztény Kör eddigi díjazottai:

2022
Ft. Szabó Gyula plébános, a Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány elnöke, Mezőörs


2019-ben, 2020-ban és 2021-ben nem osztottuk ki a díjat.


2018
Katolikus Egyetemi Lelkészség, Kolozsvár. A díjat átvette: Takó István egyetemi lelkész


2017
A Búzásbesenyői Római Katolikus Egyházközség. A díjat átvette: ifj. Czikó Lászó plébános


2016
Nt. Dr. Botár Gábor szentszéki tanácsos, plébános, Székelyudvarhely, posztumusz (A díjat átvette: Ft. Tamás Barna ifjúsági főlelkész)
Buczkó József néprajzkutató, Hajdúnánás


2015
Szent Erzsébet Öregotthon, Gyergyószentmiklós. A díjat átvette: Magyari Vencel igazgató
Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, Kolozsvár
. A díjat átvette: Ft. Szőcs Csaba igazgató


2014
Ft. Salamon József plébános, Gyimesbükk
Kolumbán Csilla hitoktató, Gyergyótekerőpatak


2013
Ft. Kémenes Lóránt-Zoltán plébános, Tür
Dr. Puskás Károly főorvos, a Ditrói Kórház vezetője


2012
P. Bakó Béla fr. Pál OFM, a Szent Erzsébet Társulás alapító-elnöke, Marosvásárhely
Szent Cecília Együttes, Marosszentgyörgy. A díjat átvette: Simon Kinga
Mustármag Közösség, Marosvásárhely
. A díjat átvette: Fail Ágnes


2011
Pálfi Géza mártír sorsú római katolikus lelkipásztor, gyulafehérvári gimnáziumi és teológiai tanár, székelyudvarhelyi plébános, posztumusz (A díjat átvette: Egyed Gábor máréfalvi plébános)
Dr. Antal Zoltán sebész-szakorvos, Csíkszereda


2010
Nt. Veress László címzetes esperes, szentszéki tanácsos, nyugalmazott plébános, Kolozsvár
Tokay Rozália, a Magyar Mozgássérültek Társulata alapító-elnöke, a Szent Kamill Szociális Otthon létrehozója és igazgatója, Kolozsvár

Mindannyiuknak szeretettel gratulálunk!
Jakab Antal Keresztény Kör