Jakab Antal bevezetőszavai Gyulafehérváron, 1984. december 25-én, a karácsonyi szentmisén

Lukácsovits Magda: A betlehemi pásztorok

Tisztelendő Testvérek, Kedves Jó Híveim! „És az Ige testté lett és mi közöttünk lakozék.” A karácsonynak ezt a lényeges eseményét ismételgetjük mindennap az Úrangyala imádságban. A liturgiában a megtestesülésre emlékeztető szavaknál a hitvallásban Karácsony napján mindhárom szentmisében letérdelünk. Úgy tűnik, mintha leborulna az egész teremtett világ, jóvátévén, hogy egykor nagyon hideg-mostohán fogadta a tulajdonába jött Istenfiát, pedig az embereknek legkedvesebb formában, kisbabaként érkezett.

Karácsony harmadik miséjének olvasmányában Izaiás próféta azt mondja: ünnepélyesen közeledik a Megváltó: szabadulást hirdet, és elhozza lelkünknek a békét. Választottjaihoz így beszél: Uralkodik országában az Isten. Jóságosan segítségünkre siet, hogy hatalmas erejét megismerjék a nemzetek (vö.: Iz 52, 7–10).

Úgy hangzanak ezek a szavak, mintha modern korunk minden bajának megoldása bennük zsongana.

Ha az Isten uralkodik az Ő országában, akkor nemcsak Ő a Béke királya, de béke is van az Ő országában. A béke szent érzése el is érkezett magával a karácsony napjával, csodálatosan szép liturgiájával a résztvevők lelkébe. Kísért minket, hogy megkérdezzük: miféle királyok, országvezetők, hatalmasságok, akiknek nem tetszik a béke, s főképpen békében élni és vezetni? Miféle káini vad éhség hajtja őket a háború felé, amikor mindenük megvan?

A küszöbön álló új év első hónapjára szól az ígéret, hogy akik a legveszedelmesebbek, a békéről komolyan fognak tárgyalni, és mondják, készek az áldozatra is.

Kérjük a Megváltót, a Béke fejedelmét, legyen ott sugallataival közöttük, hogy testvérmódra lássák, értsék és szeressék egymást, és kíméljék meg minden rossztól a világot, amely valóban az Isten országa a földön is. Hiszen nem mi teremtettük, nekünk csak karácsonyi örömbe kell öltöztetnünk azt.

A szöveg forrása: Jakab Antal püspök szentbeszédei, I. kötet, Alkalmi beszédek. Új Misszió Alapítvány, Miskolc, 2016, 188. old.


Jakab Antal beszédválogatásának online közléséhez 2023-ban a Csornai Premontrei Apátság, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, egy neve elhallgatását kérő magánszemély és a Bethlen Gábor Alap nyújtott támogatást. Köszönjük!