Jakab Antal beszéde I. János Pál pápa temetése napján, 1978. október 4-én, Gyulafehérváron

Tisztelendő Testvérek, Szeretett Jó Hívek! Az utóbbi öt nap alatt, amióta I. János Pál pápa elhalálozott, a római Szent Péter-bazilikában a világ népei naponkinti több százezres tömegekben vonultak el ravatala előtt, és meghatottan hódoltak a túl korán elköltözött pápa emlékének. Ebben a percben kezdődnek a Szent Péter téren, s ki tudja, milyen tömeg és magas képviseletek mellett, temetésének szertartásai. Mint egy kicsiny család, koncelebrációs szentmisénkkel mi is hozzájuk csatlakozunk s velük a lélek szárnyain együtt egyek vagyunk.

I. János Pál pápa a római papsághoz szeptember 7-én intézett beszédében ilyen példákat mondott: „Ma sok hívőnek az a kívánsága, hogy meglássa bennünk az Istennel egyesült papot. Olyanformán gondolkozunk, mint a lyoni ügyvéd, aki az Ars-i plébános látogatásáról tért vissza. Kérdezték tőle: »Nos, mit láttál Arsban?« Azt felelte: »Láttam magát az Istent egy emberben!« Hasonló mentalitás ez a Nagy Szent Gergelyéhez. Ő azt kívánta, hogy »a lelkipásztor legyen párbeszédben az Istennel, de anélkül, hogy elfeledné az embereket, s legyen állandó párbeszédben az emberekkel anélkül, hogy megfeledkezne az Istenről«” (L’Osservatore Romano, 1978. szeptember 8.). Akik rövid uralkodása alatt I. János Pál pápával találkoztak, elmondhatják: Láttam Krisztus helytartóját egy Péterhez hasonló egyszerű emberben.

Ő, aki annyira közel és párbeszédben volt már minden emberrel, hogy szavaival, mosolyával meghódította az egész világot, most örök párbeszédbe kezd az Istennel. Szeretnők kérni, hogy a gazdag programot, amelyet pápasága elé tűzött – vagyis hogy: megújítja az Egyházat a II. Vatikáni Zsinat igazi, komoly szellemében és fegyelmében; legfontosabbnak tartja és előmozdítja az egész világ népeinek evangelizálását; keresni fogja a szeretet ökumenikus kapcsolatát az összes egyházakkal és vallásokkal, a párbeszédet minden emberrel, azzal is, aki nem hisz, főképpen pedig pártol és megsegít mindenkit, aki a világbéke ügyét becsületesen szolgálja –, ha már befejezetlenül hagyta a földön, kérjen a Szentlélektől ezekre képes és méltó utódot, és segítse meg a tervek sorozatának megvalósítását az angyalok és szentek összefogó erejével. Amilyen rövid volt szeretete, ragyogása a pápai széken, legyen örök időkre hatásos a megmutatott papi, főpásztori és helytartói varázslatos példája és emléke.

A szöveg forrása: Jakab Antal püspök szentbeszédei, I. kötet, Alkalmi beszédek. Új Misszió Alapítvány, Miskolc, 2016, 439. old.

Fotó: Vatican News


Jakab Antal beszédválogatásának online közléséhez a Csornai Premontrei Apátság, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, egy neve elhallgatását kérő magánszemély és a Bethlen Gábor Alap nyújtott támogatást. Köszönjük!