Jakab Antal beszéde Kolozsváron Paskai László bíboros, prímás, esztergomi érsek látogatása alkalmával, 1990. február 25-én

Főmagasságú Bíboros, Prímás, Érsek Úr! Tudott dolog, hogy a bíborosok mint az Anyaszentegyházunk és a Pápa legfőbb tanácsadó testülete messze túlhaladják érsekségük, nemzetük határait, s……

Jakab Antal beszéde Gyulafehérváron a Teológián Paskai László bíboros, prímás, esztergomi érsek látogatása alkalmával, 1990. február 24-én

Főméltóságú Bíboros, Prímás, Érsek Úr! Mély tisztelettel és szeretettel köszöntjük Eminenciádat itt a saját történelmébe beleöregedett épületben, ahol még mindig négy egyházmegye ifjúsága a jövő……