A gyulafehérvári vetítés képekben

Csíksomlyó, Gyergyószentmiklós, Ditró és Kolozsvár után 2022. november 15-én Gyulafehérváron is levetítettük ünnepélyes keretek között a Küzdve és bízva – Jakab Antal püspök életútja című dokumentumfilmet. Az alkotók jelenlétében megtartott rendezvényen a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (GMGK) kápolnájában több mint nyolcvan fős közönség gyűlt össze, köztük diákok és tanárok, a teológia rektora, kispapok egy csoportja, az érsekség irodaigazgatója, gazdasági igazgatója, titkára, korábbi és jelenlegi világi munkatársak, távolabbról érkezett lelkipásztorok és hívek, hogy megtekintsék a másfél órás alkotást. A vetítés része volt a Jakab Antal püspökké szentelésének 50. évfordulója alkalmából hirdetett emlékév programsorozatának, egyben befejező állomása volt a világjárvány miatt korábban elmaradt és most bepótolt díszbemutató-alkalmaknak. Fényképgalériánk Varga Gabriella, Csúcs Péter, Csúcs Endre és a GMGK fotóit tartalmazza.

November 15-én, kedden reggel a líceum tanárai és diákjai szentmisét ünnepeltek. A főcelebráns Vencser László Ausztriában élő morálteológus, a püspök egykori közvetlen munkatársa felelevenítette 1961. május 21-i gyulafehérvári székesegyházbeli bérmálkozását, amelynek az élménye elültette benne a papi hivatás csíráját. Arra biztatta a jelenlévő diákokat, hogy figyeljenek oda ők is az ilyen pillanatokra, hallják meg Isten hívószavát, és ne féljenek arra kimondani az igent, hiszen a papi szolgálat nagyon szép hivatás.

Hárman – Varga Gabriella Budapesten élő újságíró, a püspök unokahúga, Vencser László és Tóth Csaba, az érsekség gazdasági intézője – pontban délben a gyulafehérvári székesegyház harangjának szavára Jakab Antal püspök sírjánál mondtuk el az Úrangyala imádságot, miután a nyughelyet megkoszorúztuk és előtte gyertyát gyújtottunk. Megindító volt az emlékezés és a kegyelet sok virága láttán, éppen a harang szava alatt imádkozni Jakab püspökért, és megköszönni neki, hogy ő is imádkozik értünk. Tudomásunk szerint – a korábban közzétett felhívásunk alapján – voltak, akik a távolból lélekben csatlakoztak hozzánk azokban a percekben.

Este a teológiai líceum diákjai, a helyi és környékbeli érdeklődők az egyházmegye egykori megyéspüspöke emberi és főpásztori nagyságának, regényes élettörténete fordulatainak megismerésével gazdagodtak. Az est a hagyományokhoz hűen most is gyertyagyújtással kezdődött: az első gyertyát Jakab Antal püspök, a következő hat gyertyát pedig a filmben megszólaló és szereplő, de annak 2019. évi elkészülte óta eltávozott szereplők emlékére gyújtotta meg Vencser László. A hat gyertya lángja Bodó Péter pápai káplán, nyugalmazott plébános, Ferencz Imre nyugalmazott plébános, Fejér Lajos kilyénfalvi plébános, Jakab Antal, a püspök unokaöccse, Borka Vilmos, a püspök unokaöccse, valamint György Vilmos nyugalmazott tekerőpataki és kilyénfalvi kántor emlékére lobogtak addig, ameddig a rendezvény végetértével az utolsó résztvevő is el nem hagyta a kápolnát.

Vencser László visszaemlékezett a diákként, tanárként és vicerektorként Gyulafehérváron eltöltött huszonöt évére, és elmondta, hogy papi élete legszebb időszaka az itt eltöltött tizenhat tanári év volt. Azt kívánta a jelenlévő tanároknak, hogy később ők is tudják majd elmondani ugyanezt.

A film alkotóival folytatott rövid pódiumbeszélgetésben Csúcs Péter, a csíkszeredai EPI Stúdió operatőre elmondta: éppen a gyertyák mutatják, hogy az utolsó pillanatban készült el a film. A kor tanúi egyre fogyatkoznak, hovatovább egyre kevesebben lesznek, akik beszélhetnek mindarról, amit az elmúlt rendszerben átéltek és megtapasztaltak. Ezért is nagy a jelentősége annak, hogy ez az életrajzi film, minden idők első nagydokumentumfilmje Jakab Antal püspökről elkészült. Csúcs Mária rendező megköszönte a gyulafehérvári intézményeknek, különösen is Jakubinyi György nyugalmazott érsek atyának és Vass Csongor érseki levéltárosnak a helyszíni forgatásokhoz nyújtott kedves és szíves segítséget. Végül mindketten hálájukat fejezték ki a Jakab Antal Keresztény Körnek, hogy a film elkészítésével annak idején őket bízták meg.

Farkas Ervin kanonok, a líceum igazgatója a filmvetítés lehetőségét, az alkotásban és főleg annak mondanivalójában rejlő értékeket méltatva, lelkesítette, biztatta a diákokat a film megtekintésére és nyitott szívű befogadására, továbbá reményét fejezte ki, hogy a látottak némelyekre talán hivatásébresztő hatással lesznek majd.

A Jakab Antal Keresztény Kör és a budapesti Misszió Média Kiadó társszervezésével megvalósult esemény végén Varga Gabriella és Vencser László – akik a filmet kezdeményezték, szervezték és munkafolyamatában szakértőkként vettek részt – köszönetüket fejezték ki Csúcs Máriának, Csúcs Péternek, valamint a szintén jelenlévő Csúcs Endre társoperatőrnek és Bíró István narrátornak a film készítése során végzett munkájáért.

A rendezvény Jakab Antal püspök és a film elhunyt szereplőinek lelki üdvéért közösen elmondott imádsággal zárult.

A filmmel, az emlékévvel és általában Jakab Antal püspök emlékezetével kapcsolatosan a www.jakabantal.eletunk.net weboldalon és a www.facebook.com/jakabantalkeresztenykor közösségi oldalon lehet tájékozódni.